Podstawową zaletą produktów finansowania z zarządzaniem oprócz korzyści podatkowych, jest możliwość łatwego zaplanowania wydatków związanych z utrzymaniem floty w założonym okresie.

Organizacją napraw, sezonową wymianą ogumienia, ubezpieczeniem i likwidacją powstałych szkód czy też zapewnieniem samochodu zastępczego zajmuje się Centrum Techniczne Idea Fleet S.A.. Klient ma możliwość prowadzenia efektywnej polityki w zakresie transportu dzięki szczegółowym, otrzymywanym regularnie raportom zarządczym.

Analizą istniejącego parku samochodowego oraz optymalizacją procesu zakupowego nowej floty samochodów, zajmuje się firma finansująca.

Stała miesięczna rata najmu, pozwala na precyzyjne budżetowanie wydatków związanych z pozyskaniem pojazdów do firmy, a zbiorcze FV uproszczą obsługę księgową Klienta.

Samochód zastępczy na czas awarii oraz na czas likwidacji szkody komunikacyjnej, zapewni zachowanie pełnej mobilności firmowej floty.

Istotnym elementem jest również brak konieczności wpłaty czynszu inicjalnego, dzięki czemu klient nie musi angażować swojego kapitału.