Preferencyjne finansowanie pojazdów:

  • udział własny od 0%
  • korzystanie z flotowych upustów na zakup pojazdów

Pełen serwis techniczny parku samochodowego:

  • utrzymanie pojazdów w pełnej sprawności technicznej
  • zapewnienie obsługi technicznej w serwisach na terenie całego kraju

Opieka Centrum Technicznego:

  • koordynacja napraw oraz przeglądów technicznych w wybranych punktach serwisowych
  • likwidacja szkód komunikacyjnych oraz organizacja pojazdów zastępczych
  • zakup, wymiana i sezonowe przechowywanie opon

Assistance 24 h/dobę

Pakietowe ubezpieczenie pojazdów, w wariancie wieloletnim z gwarancją stałości składki ubezpieczeniowej

Raporty zarządcze

Obsługa kart paliwowych

  • korzystanie z upustów na zakup paliw
  • raporty paliwowe