Car Fleet Management, czyli outsourcing zarządzania flotą samochodów służbowych, umożliwia przedsiębiorcom redukcję kosztów związanych z administrowaniem własnym parkiem pojazdów wraz z ograniczeniem związanych z tym nakładów (np. czasowych, finansowych).

W ramach oferty zarządzania flotą zapewniamy obsługę serwisową Centrum Technicznego (24h / 7 dni w tygodniu) Idea Fleet. Usługa realizowana jest na terenie całego kraju.

Korzyści

  • udział własny od 0% i możliwość skorzystania z flotowych upustów na zakup pojazdów
  • optymalizacja kosztów w firmie
  • profesjonalna opieka administracyjna i nadzór Idea Fleet nad flotą pojazdów Klienta – zapewnienie pełnej sprawności floty
  • zapewnienie stałej mobilności floty pojazdów dzięki samochodom zastępczym
  • kontrola kosztów ponoszonych na paliwo
  • 1 faktura w miesiącu – oszczędność czasu i ograniczenie dokumentacji
  • raporty menedżerskie
  • wsparcie Idea Fleet w odsprzedaży zużytej floty pojazdów

Zapewniamy możliwość skorzystania z pełnego pakietu usług lub wybranych opcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.