Idea Fleet - Zadbamy o Twoją flotę

Tabela opłat i prowizji

Strona główna » Strefa Klienta » Tabela opłat i prowizji

wielkość tekstu: A | A | A

Lp. I. Opłaty za czynności związane z zawarciem umowy  CFM (umowy/N,T/) Opłaty netto
1. Oplata za czynności rejestracyjne. 0 zł
2. Zarejestrowanie pojazdu z tablicami indywidualnymi. 1 400 zł
3. Rejestracja czasowa (np.: skierowanie na badanie techniczne, przed wydaniem tablic indywdualnych, w przypadku zmian w pojeździe polegających na zabudowaniu nadwozia). koszty rzeczywiste + 50 zł
4.   Inne czynności wykonane w WK. koszty rzeczywiste + 70 zł
Lp. II. Opłaty dodatkowe  CMF (umowy/N,/T) Opłaty netto
5. Dorobienie tablicy rejestracyjnej (standardowej i indywidualnej). 140 zł
6. Dorobienie tablic rejestracyjnych (standardowych i indywidualnych). 180 zł
7. Przerejestrowanie. 300 zł
8. Zgoda na użyczenie/wynajem/udostępnienie przedmiotu najmu osobie trzeciej. 200 zł
9. Opinia o kliencie. 100 zł
10. Udzielenie informacji o użytkowniku przedmiotu umowy urawnionym podmiotom/obsługa mandatów i opłat. 50 zł
11. Zmiany związane z przekształceniem podmiotowym (przystąpienie/odstąpienie wspólnika do/ze spółki cywilnej, przekształcenia na mocy KSH i KC) przy każdorazowej zmianie. 200 zł
12. Przygotowanie duplikatu dokumentów wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem. 50 zł
13. Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL. 50 zł
14. Niedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL. 200 zł
15. Rozłożenie składki ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy na 2 raty. 100 zł
16. Rozłożenie składki ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy na 4 raty. 150 zł
17. Cesja - przejęcie długu. 900 zł
18. Opłata za rozpatrzenie wniosku o cesję (przejęcie długu) - nienaliczana w przypadku dokonania cesji. 350 zł
19. Symulacja zmiany harmonogramu umowy. 50 zł
20. Zmiany harmonogramu umowy (np. po doposażeniu, zmian terminu płatności, harmonogram sezonowy, wydłużenie lub skrócenie umowy itp.). 200 zł
21. Przygotowanie oferty wcześniejszego zakończenia umowy. 50 zł
22. Wcześniejsze zakończenie umowy. 500 zł
23. Opłata za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania (ubezpieczenie pakietowe). 0 zł
24. Opłata za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania (ubezpieczenie pozapakietowe). 150zł
25. Opłata za wydanie zgody na ubezpieczenie pojazdu poza pakietem IF na okres trwania polisy, za każdy okres użytkowania. 200 zł
26. Wystawienie wezwania do zapłaty. 50 zł
27. Wystawienie kolejnego wezwania do zapłaty. 100 zł
28. Wznowienie fakturowania po anulowaniu/reaktywacji umowy. 1000 zł
29. Zawarcie porozumienia o spłacie zadłużenia. 1% od zadłużenia
30. Przechowanie przedmiotu umowy do czasu wznowienia umowy. 40zł / dziennie
31. Pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat wykonywane na wniosek Klienta. min. 50 zł
32. Koszty windykacji - odbiór przedmiotu Koszty rzeczywiste
33. Koszty windykacji - opłata windykacyjna Koszty rzeczywiste
+ 2% należności przeterminowanych
34. Wystawienie duplikatu karty paliwowej (w przypadku utraty z przyczyn leżących po stronie użytkownika) 30 zł

 

Tabela opłat i prowizji Spółki Idea Fleet S.A. w formie PDF do pobrania TUTAJ

Polecane oferty

Dział Obsługi Klienta

tel. 71 33 44 249


 

CENTRUM TECHNICZNE

tel. 22 123 56 56
ct@idea-fleet.pl

CENTRUM TECHNICZNE
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy